Verzuimconsulent

En hoe nu verder, het is een super collega.

Ernstige en langdurige ziekte is ingrijpend voor zowel het zieke personeelslid als de werkgever. In de gesprekken welke ik, als vertrouwenspersoon, regelmatig voer, blijkt dat personeelsleden langer uitvallen door gebrekkig verzuimmanagement. Binnen het onderwijs zou begeleiding van het personeel een speerpunt moeten zijn, elke dag hebben zij de verantwoording voor een groep kinderen. Op het moment dat een leerkracht uitvalt ontstaat er binnen de groep onrust met alle gevolgen van dien.

Een verzuimconsulent met opleidingen als,  Life Coaching, Sociale Psychologie, Mediation en zelfs Rouwverwerking is redelijk uniek.

Wat zijn daar dan de voordelen van? Als een werknemer geruime tijd in de ziektewet zit en er (schijnbaar) geen licht is aan het eind van de tunnel, dan begint als het ware een rouwperiode. Gaat men zomaar een 1e of 2e spoor te starten binnen de wet Poortwachter dan is vertraging en zelfs mislukken bijna gegarandeerd!

Met mij als consulent haalt u (voor uw organisatie) iemand binnen die aandacht heeft voor de rouwperiode waar uw werknemer in zit. Door mijn manier van werken zal de werknemer zich serieus genomen voelen. Eventuele weerstand, ten aanzien van de re-integratie, zal dan ook eerder weggenomen worden. 

 

Want zeg nu zelf, uw team verdient de beste zorg want het is een super team!

Dus u wilt goed personeel graag behouden voor uw organisatie, want waar vind u weer net zo'n kanjer? Om te voorkomen dat lange re-integratietrajecten een aanslag gaan doen op uw organisatie heb ik een werkwijze ontwikkeld wat gebaseerd is op snelle signalering en persoonlijke coaching gesprekken. Het zichtbaar serieus nemen van uw personeel zal een positieve uitwerking hebben binnen uw organisatie.