Wie is Nico?

Nico de lifecoach:

Nico is een zeer empathische life coach. 

Hij beschikt over een luisterend oor en zal de coachee nooit veroordelen.

Nico beschikt over de gave om de coachee zijn of haar verhaal te laten vertellen.

Nico zet zich in om mensen in te laten zien dat (vrijwillig) hulp vragen bij een coach geen teken van zwakte is, maar juist een sterke persoonlijkheid laat zien.

Achtergrond: Nico heeft als leidinggevende lang in de hectiek van de Creatieve industrie gewerkt. In 2013 kwam de mogelijkheid op zijn pad om het roer compleet om te gooien. Hij is zich verder gaan verdiepen in het coachen van mensen. De opleidingen, die hij is gaan volgen, sloten daar dan ook naadloos op aan. Hij heeft de volgende HBO opleidingen gedaan: Life Coaching - Sociale Psychologie - Mediation en meerdere aanvullende trainingen en cursussen.

Zijn motivatie: Elk persoon heeft recht op zelfregie over zijn of haar leven. Hij geeft zijn steun en compassie ook aan jouw, mits jij maar uit eigen vrije wil aan het coachingstraject wil beginnen.

 

QuoteMaart 2016, Fred Goemans werkte direct samen met Nico Bosker bij UWV CliĆ«ntenraad.                                                                                                                              

Ik heb Nico leren kennen als een gedreven persoon, die zijn ogen en oren volledig openhoudt voor de mensen in zijn omgeving. Komt hem iets ter oren positief of negatief dan zal hij direct in actie komen om dit aan de orde te brengen. In geval van negatieve gevolgen van beleid of uitvoering e.d. dan zal hij niet rusten voordat het item is behandeld en er eventueel een verbetervoorstel over gemaakt is. 

 

Nico de verzuimconsulent / mediator:

Nico is een inlevende, oprechte en maatschappelijk betrokken verzuimconsulent en mediator

Nico geeft ruimte aan werkgever en werknemer.

Dit doet hij vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid, om samen te komen tot een passende oplossing.

Nico zet zich in, om werkgever en werknemer, gelijkwaardig samen te laten werken bij ziekte/re-integratie en outplacement.

In de jaren als vertrouwenspersoon is hij in aanraking gekomen met het verzuimmanagement. Veel personen heeft hij begeleid tijdens het ziekte en re-integratieproces. In deze tijd heeft hij ruime ervaring opgedaan met de wet Poortwachter en alles wat daar bij hoort. Als vertrouwenspersoon is hij bij veel gesprekken met UWV keuringsartsen en arbeidsdeskundigen aanwezig geweest. Al deze gesprekken hebben Nico overtuigd om het beroep van verzuimconsulent / mediator aan zijn coachingspraktijk toe te voegen.

Nico zal werkgever en werknemer als twee gelijkwaardige partijen benaderen. In zijn optiek is dit de enige manier om op een snelle manier tot goede afspraken te komen.